Web Walking Student Platform

„Как да бъдеш по-добър студент?“, „Трябва ли да продължиш образованието си след бакалавърска степен?“ и „Какви възможности са налични?“. Digit-BioTech Уеб Платформата за Студенти се опитва да отговори на тези въпроси, представяйки набор от материали и методични насоки, предназначени за студенти от бакалавърски / магистърски програми и описващи как да се учи ефективно. Тя също така акцентира върху предимствата на висшето образование и как студентите да се възползват от Digit-BioTech платформата за смесено обучение. Тук може да се намери:

  1. Видеоурок, представящ всички възможности на платформата за обучение и обясняващ как студентите могат да се възползват от нея, както за надграждане на знанията си, така и за придобиване на квалификация.
  2. „Комплект за интелигентно обучение за студенти“, описващ как да се учи ефективно и какви са предимствата на висшето образование за бъдещо успешно кариерно развитие.
  3. Digit-BioTech Учебна Среда & Референтен Модел, представящ структурата на учебната програма за електронно обучение, базирана на Резултати от Обучението и предоставяща набор от специфични знания и умения.

SLEEP STUDENT TIPS