Учебната среда

Учебната среда  на проекта Digit-BioTech предлага различни възможности за смесено обучение (b-learning), предназначени за целевите групи на проекта – професионалисти във висшето образование /изследователи (PhD– EQF8) и студенти (магистър – EQF7 и бакалавър – EQF6). Разработени са два вида обучения, използвайки РО (Резултати от обучението) от учебната програма на проекта Digit-BioTech: курсове за следдипломна квалификация за обучаеми с бакалавърска, магистърска или докторска степен, както и едногодишна магистърска програма „Зелени биотехнологии и ИКТ”. В съответствие с концепцията Образование 4.0, фокусирана върху интегриране на технологиите в обучителния процес, се предоставят подходящи 3D образователни изображения, презентации и видеозаписи за ключовите теми на обучението. Прилага се подход на смесено обучение, който дава възможности за персонализирано обучение и избор на най-подходящия начин за придобиване на знания. Всички учебни материали са достъпни като он-лайн лекции, офлайн учебници (pdf формат) и компактдискове за изтегляне.