Περιοχή μάθησης

Το Digit-BioTech Learning Area περιλαμβάνει διάφορες ευκαιρίες β-μάθησης που έχουν σχεδιαστεί για τις ομάδες-στόχους του έργου – ακαδημαϊκούς / επαγγελματίες της έρευνας (PhD – EQF8) και φοιτητές (MSc – EQF7 και BSc – EQF6). Χρησιμοποιώντας LO από το πρόγραμμα σπουδών Digit-BioTech σχεδιάζονται δύο τύποι εκπαιδεύσεων: μεταπτυχιακά μαθήματα προσόντων για εκπαιδευόμενους με πτυχίο BSc, MSc ή PhD, καθώς και ένα μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πράσινη Βιοτεχνολογία και ΤΠΕ». Σε συμμόρφωση με την έννοια του Education 4.0 που επικεντρώνεται στην διείσδυση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρέχονται σχετικές τρισδιάστατες εκπαιδευτικές εικόνες, PPT και βίντεο για τα βασικά θέματα εκπαίδευσης. Εφαρμόζεται η μικτή μαθησιακή προσέγγιση δίνοντας ευκαιρίες για εξατομικευμένη εκπαίδευση και επιλογή του καταλληλότερου τρόπου απόκτησης γνώσης. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο ως on-line διαλέξεις, off-line σχολικά βιβλία (μορφή pdf) και CD με δυνατότητα λήψης.