Хъб на знанията

Знанието е сила….        

Колкото знанията на човек са повече,

толкова по-подготвен е той …

Digit-BioTech Хъбът на знания представлява дигитална библиотека, предоставяща достъп до най-актуалните ресурси, включително казуси, статии и бази данни в областта на зелената биотехнология и ИКТ. Основната цел на хъбът е да подпомага целевите групи по проекта в придобиването на по-задълбочено разбиране за иновативна употреба на ИКТ в биотехнологиите, да повишава тяхната мотивация и да спомага кариерното им развитие чрез прилагането на получените знания и умения в рамките на програмата за обучение Digit-BioTech.

Приложение на биотехнологиите

Научете повече за основните иновативни приложения на ИКТ в биотехнологиите.

Връзки към избрани казуси, големи европейски биотехнологични организации, научни институти, биотехнологични компании и индустриални мрежи

Разгледай съдържанието
Биотехнологии и наука

Научете повече за последните новини в сферата на Биотехнологиите

Връзки към биотехнологични научни списания, статии, доклади, обзори, книги и значими онлайн биологични база данни

Разгледай съдържанието
Области на биотехнологиите

Научете повече за различните области на биотехнологиите (бяла, червена, зелена, синя и др.), тяхното приложение и основни предимства

Разгледай съдържанието