Биотехнологични клонове

Европейската комисия въведе биоикономиката, основана на знанието (KBBE) като инструмент за трансформиране на научните знания в нови, устойчиви и екологични услуги и продукти. Изразът „Био-икономика“ обхваща всички икономически сектори и индустриални отрасли, които произвеждат и/или използват природни биологични ресурси. През последните десетилетия биотехнологиите предизвикаха напредък в множество селскостопански, промишлени, медицински и обществени сектори. По този начин биотехнологиите ще продължат да бъдат значителен принос за „Био-икономиката“, като играят ключова роля в подкрепа на икономическия растеж, заетостта, снабдяването с енергия, развитието на нови биопродукти, както и в поддържането на стандарта на живот.

Зелена биотехнология
Жълта биотехнология
Тъмна биотехнология
Лилава биотехнология
Златна биотехнология
Кафява биотехнология