Web Walking Teacher Platform

„Какво е качествено образование и обучение?“, „Как образованието и обучението могат да отговорят на потребностите на учащите и работещите по света?“, „Какви стратегии могат да бъдат приложени за подобряване на качеството на образованието и обучението?“. Digit-BioTech Уеб Платформата за Преподаватели се опитва да отговори на тези въпроси чрез предоставяне и достъп до набор от специфични потребителски ръководства, предназначени за професионалисти / изследователи във висшето образование, за по-добро разбиране и усвояване на учебното съдържание. Те включват:

  1. Видео урок, описващ всички възможности на платформата за обучение на Digit-BioTech и обясняващ как специалистите от ВО могат да се възползват от нея.
  2. Ръководство „Преподаване и учене във ВО“, описващо най-добрите практики в преподаването, въвеждащо представата за специфични за дисциплината педагогически знания (DPK) и представящо рамка на компетентностите, предназначена за професионалисти от ВО, работещи в областта на зелените биотехнологии.
  3. Digit-BioTech Профили на компетентност, идентифициращи ключовите „зелени способности“, съществени за професионалните области биология, химия, селско стопанство и снабдяване с храни, медицина и ИКТ.