ΥΠΟΒΑΘΡΟ

May you live in interesting times.
Chinese proverb/curse

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ

Ζούμε στην εποχή της βιολογίας και της βιοτεχνολογίας όπου η ανθρωπότητα στηρίζεται στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και στις βιοεπιστήμες για την καταπολέμηση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η εξάντληση των πόρων, η έλλειψη τροφίμων, η αλλαγή του κλίματος και οι παλιές και νέες ασθένειες.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, χρειάζονται επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης – επαγγελματίες με ισχυρή γνώση, επαρκείς δεξιότητες και ευέλικτη διάθεση και με ψηφιακές δεξιότητες που αποτελούν απαραίτητο στοιχείο σε κάθε ανθρώπινη προσπάθεια του σήμερα.

Έτσι, η ανθρωπότητα θα εξαρτηθεί από τους δασκάλους και τους ταγούς στο ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα με τους περίπλοκους ρόλους τους ως συμβούλους και αναλυτές. Η εκπαίδευση του νέου αιώνα είναι μια συνεργατική διαδικασία – οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους μαθητές, είναι αυτοί που διαμορφώνουν την αξιολόγηση, διαγιγνώσκουν τις μαθησιακές ανάγκες του μαθητή και μεσολαβούν στις εμπειρίες των μαθητών μέσω της δημιουργίας, της ανακάλυψης και της προσαρμογής του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

ΤΙ ΕΙΝΙΑ Η ΒΙΟΤΕΝΟΛΟΓΙΑ;

Η βιοτεχνολογία είναι ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών που:

 • Απασχολούν ζωντανούς οργανισμούς ή μέρη αυτών για να δημιουργήσουν άλλα προϊόντα: φάρμακα και θεραπευτικά σχήματα, θρεπτικές ενώσεις, χημικά και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, βιοκαύσιμα και νέα λειτουργικά υλικά.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποικοδόμηση τοξικών ή επιβλαβών χημικών ουσιών και παραγόντων για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση πολλών παγκόσμιων προβλημάτων, όπως η αλλαγή του κλίματος, η γήρανση της κοινωνίας, η επισιτιστική ασφάλεια, η ενεργειακή ασφάλεια και η εξάπλωση λοιμωδών νοσημάτων.
 • Παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας.
 • Χρησιμοποιείται στην υγειονομική περίθαλψη, τη γεωργία και τη βιομηχανία για να καλύψει τις σημαντικότερες ανάγκες της ζωής.
 • Προσφέρει τεράστια οφέλη, αλλά παρουσιάζει επίσης κινδύνους και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, των εμπειρογνωμόνων, του κοινού και των ΜΚΟ.

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΑΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν μεταμορφώσει με επιτυχία πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας:

 • Εκπαίδευση: οι τρόποι με τους οποίους οι μαθητές μαθαίνουν, ενεργούν, αντιδρούν και εκτελούν. και τους τρόπους που διδάσκουν, εκπαιδεύουν και αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί.
 • Βιομηχανία: πώς οι επιχειρήσεις ερευνούν, σχεδιάζουν, παράγουν, αλληλεπιδρούν, εμπορεύονται και διανέμουν. και πώς οι πελάτες προσεγγίζουν, επιλέγουν και αγοράζουν.
 • Αγορά εργασίας: τα κανάλια που χρησιμοποιούν οι εργοδότες για να αναζητήσουν, να διαφημίσουν προσφορές εργασίας και να προσλάβουν, και τα κανάλια που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για την αναζήτηση, την αυτοπροβολή και την αποδοχή μιας προσφοράς εργασίας.
 • Καθημερινή ζωή: οι τρόποι που οι άνθρωποι τρώνε, κινούν, οδηγούν, παίζουν, αλληλεπιδρούν. και πώς οι άνθρωποι επιλέγουν, παράγουν, ψυχαγωγούν.
 • Περιβάλλον: οι τρόποι με τους οποίους η ανθρωπότητα διερευνά, απασχολεί, σώζει και διατηρεί τους φυσικούς πόρους.

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕ: ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 • Οι ΤΠΕ ενσωματώνονται σε πολλές νέες βιοτεχνολογικές διαδικασίες, προϊόντα, κλπ.
 • Η βιοτεχνολογία και οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση και την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία στο μέλλον.
 • Η βιοτεχνολογία και οι ΤΠΕ υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της τεχνολογίας.

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

 • Έλλειψη υψηλά ειδικευμένων επαγγελματιών βιοπληροφορικής.
 • Ανεπαρκής γνώση της πληροφορικής / μαθηματικών από βιολόγους.
 • Λανθασμένη κατανόηση της τελικής χρήσης των δεδομένων βιολογίας και βιοτεχνολογίας από μαθηματικούς και μηχανικούς λογισμικού.
 • Απόκλιση αρμοδιοτήτων μεταξύ της επιστήμης των υπολογιστών και των βιολογικών επιστημών.