ΔΙΑΔΩΣΗ ΤΟΥ DIGIT-BIOTECH 

Η διάδοση είναι το εργαλείο που δείχνει το έργο που έχει γίνει μέσω:

 • Η ανταλλαγή των αποτελεσμάτων, των διδαγμάτων και των αποτελεσμάτων και των ευρημάτων που επιτεύχθηκαν πέρα από την εταιρική σχέση Digit-BioTech, ώστε να μπορέσει μια ευρύτερη κοινότητα να επωφεληθεί από το έργο που επιτελείται.
 • Καθορισμός σε ποιους απευθύνεται το αποτέλεσμα, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την περίοδο χρηματοδότησης.
 • Συμμετοχή των ομάδων στόχων από την πρωτοβουλία να προωθηθεί η επικοινωνία με το κοινό-στόχο, ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρήση των αποτελεσμάτων του Digit-BioTech.
 • Περιγράφοντας τα μέτρα διάχυσης, τα κανάλια και την κατάλληλη ατζέντα για τη διάδοση των επιτευγμάτων της Digit-BioTech μέσα και έξω από την εταιρική σχέση Digit-BioTech.

Οι στόχοι της Digit-BioTech για διάδοση καλύπτουν:

 • Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο – ενδιαφερόμενοι, εμπειρογνώμονες, επαγγελματίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (επαγγελματίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, διδακτικές ενώσεις, αναθεωρητές διδασκαλίας) ·
 • Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο – οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της απασχόλησης που υποστηρίζουν τη διαδικασία υλοποίησης των αποτελεσμάτων. των εργοδοτών και των κοινωνικών εταίρων από συναφείς οικονομικούς τομείς (σε απευθείας σύνδεση επαγγελματικές ομάδες, δημιουργούς εθνικών εκδηλώσεων κ.λπ.) · εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης · Τύπο και μέσα ενημέρωσης. το γενικό κοινό.

Οι δραστηριότητες για τους στόχους της Digit-BioTech επικεντρώνονται στα εξής:

 • Εφαρμογή των δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο: δημιουργία εθνικών μονάδων για εσωτερική διάδοση
 • Εγκατάσταση της πλατφόρμας Open Content Platform της Digit-BioTech και τακτική ενημέρωσή της.
 • Συγκέντρωση της βάσης δεδομένων γνώσεων Digit-BioTech: τμήμα γνώσεων του Digit-BioTech LARM και των υποστηρικτικών πόρων: ο οδηγός “Διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”, το Smart Kit για τους φοιτητές και το Digit-BioTech Science for Education Resources.
 • Διαμόρφωση του περιεχομένου της γνώσης με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων (συνδεδεμένοι εταίροι) και διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των μέσων επικύρωσης της ΕΕ για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες – ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια προσόντων και ECTS.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ DIGIT-BIOTECH ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Τα μέτρα εκτός της εταιρικής σχέσης της Digit-BioTech περιλαμβάνουν:

 • Διάδοση στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus +.
 • Χρήση των ιστοτόπων της Digit-BioTech και της οργάνωσης για τη συλλογή αυτόματων ανατροφοδοτήσεων σχετικά με τις ενημερώσεις περιεχομένου και γνώσεων.
 • Διοργάνωση συναντήσεων και επισκέψεων σε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για τη διάδοση υλικού μεταξύ ενδιαφερομένων ομάδων.
 • Εκτέλεση εκδηλώσεων για ανοικτή συζήτηση, π.χ. σεμινάρια πληροφόρησης, εργαστήρια, (σε απευθείας σύνδεση) σεμινάρια, μαθήματα κατάρτισης, εκθέσεις, εμπορικές εκθέσεις, διαδηλώσεις ή αξιολογήσεις από ομότιμους.
 • Διανομή στοχοθετημένου γραπτού υλικού, όπως εκθέσεις, άρθρα στον Τύπο, ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου, φυλλάδια, φυλλάδια, φυλλάδια.
 • Εκμετάλλευση διαφόρων καναλιών κάλυψης πολυμέσων (ραδιόφωνο, τηλεόραση, YouTube, βίντεο κλιπ, podcast ή εφαρμογές).
 • Χρήση κοινωνικών μέσων για τη διάδοση των παραδοτέων του Digit-BioTech.
 • Συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις – δραστηριότητες συμπλέγματος για ευρύτερη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια αναγνώριση.
 • Χρήση του εμπορικού σήματος και του λογότυπου Digit-BioTech.
 • Χρήση των υφιστάμενων επαφών και δικτύων – Συμμετέχοντες επαγγελματίες, εργοδότες, νέοι και εκπαιδευτικοί οργανισμοί με demos των αποτελεσμάτων της Digit-BioTech για να τους ενημερώνουν.

Παραδοτέα μετά το τέλος του Digit-BioTech:

 • Μερικά τμήματα της πλατφόρμας ανοικτού περιεχομένου Digit-BioTech θα είναι προσβάσιμα δωρεάν:

Από τους πόρους της γνώσης:

▪ Τέσσερα πνευματικά αποτελέσματα.

▪ Μέτρα διαχείρισης και διαχείρισης του έργου.

▪ Πληροφορίες και υλικό από τα έξι εργαστήρια.

Από το τμήμα εκπαίδευσης:

▪ Το καινοτόμο εργαλείο που χρησιμοποιεί τη μέθοδο συνδυασμένης μάθησης για μια αυτο-ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική εκπαίδευση στον τομέα των ΤΠΕ για την πράσινη βιοτεχνολογία, οργανωμένη σε ενότητες σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στο κοινό-στόχος – στα αγγλικά, βουλγαρικά, ελληνικά, γερμανικά και ιταλικά.

 • Οι Blended Learning Pathways (BLPs) θα είναι προσβάσιμες μετά την δωρεάν εγγραφή.

◦ Όλα τα αποτελέσματα του Digit-BioTech είναι δωρεάν, εκτός από τη μεθοδολογία της Μικτής Εκμάθησης – μια στρατηγική για την οργάνωση μονάδων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε Μορφές συνδυασμένης μάθησης (BLPs), που προσφέρονται ως εξατομικευμένες διαδρομές κατάρτισης μέσω του τρόπου κατάρτισης που βασίζεται στις ΤΠΕ.

◦ Η διάρθρωση των ΜΑΠ εξαρτάται από τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και εθνικών πλαισίων προσόντων και των αρχών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των μέσων επαλήθευσης ECTS για την ανάπτυξη των προσόντων εξασφαλίζοντας την τεχνική ικανότητα και τις δεξιότητες των χρηστών-στόχων.

Η βιωσιμότητα του Digit-BioTech οφείλεται:

 • Στα καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά και τα πρακτικά εργαλεία διδασκαλίας και καθοδήγησης, με επίκεντρο το περιεχόμενο γνώσεων των εκπαιδευτικών ενοτήτων – με επίκεντρο τον μαθητή και ειδικό θέμα.
 • Στην εκπαιδευτική προσέγγιση που βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και προσφέρεται σε ένα μεικτό τρόπο παρουσίασης και είναι προσαρμοσμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες απόκτησης ικανοτήτων.
 • Στον συνδυασμό ενός εικονικού χώρου και εκπαιδευτικού περιεχομένου: οι εγκαταστάσεις είναι φιλικές προς τον χρήστη και παρέχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους σε οποιοδήποτε μέρος και ανά πάσα στιγμή.
 • Στις καινοτομίες που προβλέπουν τον υψηλό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο συμβάλλοντας στην πρόοδο στην οργάνωση των εθνικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης..

Η κοινοπραξία DIGIT-BIOTECH συμβάλλει στο στόχο του ERASMUS + προσφέροντας:

 • Ευκαιρίες για εκπρόσωπο των ομάδων στόχων να μελετούν, να εκπαιδεύουν και να αποκτούν εμπειρία.
 • Πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση με βάση την εργασία για τη νεολαία.
 • Μια στρατηγική για την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και τη χρήση των ΤΠΕ.
 • Προϊόντα που διατίθενται σε πέντε γλώσσες για την υποστήριξη των γλωσσικών ικανοτήτων των στόχων.
 • Αναγνώριση δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτήθηκαν εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Υποστήριξη για τη διαμόρφωση στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των επιχειρηματικών οργανώσεων για την προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της καινοτομίας.
 • Ενθάρρυνση των Συμμαχιών Γνώσης και των Συμμαχικών Δεξιοτήτων του Τομέα, για την αντιμετώπιση των κενών δεξιοτήτων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και των προσόντων μέσω της συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εργασίας και της εκπαίδευσης.
 • Πρωτοβουλία για την προώθηση της καινοτομίας στην παιδαγωγική και προοδευτική μεταρρύθμιση της πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.
 • Πρόσβαση στη διδασκαλία και την έρευνα για τη στήριξη της ολοκλήρωσης μεταξύ των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πέντε χωρών της ΕΕ.