The application of Biotechnology to industrial sustainability. A primer.
https://www.oecd.org/health/biotech/1947629.pdfАвтор: Organization for economic co-operation and developmentГодина: 2001
The competitiveness of European biotechnology: A case study of innovation
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/3002/European Competitiveness ReportГодина: 2001
Biotechnology update

http://www.oecd.org/chemicalsafety/biotrack/biotech-update-issue-37-june-2020.pdf

Автор: Internal Co-ordination group for biotechnology

Година: 2020

The Role of Green Economy in Sustainable Development (Case Study: The EU States)

https://www.researchgate.net/publication/331802913

Автор: Olga Lavrinenko, Svetlana Ignatjeva, Alina Ohotina, Oleg Rybalkin, Dainis Lazdans

Година: 2019

A case study on obstacles to the growth of biotechnology

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.520.1824

Автор: Nuno Arantes-Oliveira 

Година: 2007

European Patent Office (EPO) Small and Medium-sized enterprises (SMEs) case studies.

https://www.epo.org/learning/materials/sme/sme-case-studies.html

Promoting stakeholder engagement and public awareness for a participative governance of the European bioeconomy

https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5ac7d0c19&appId=PPGMS

Автор: David Charles, Sara Davies, Stephen Miller, Keith Clement, Greet Overbeek, Anne-Charlotte Hoes, Marius Hasenheit, Zoritza Kiresiewa, Stefan Kah, Chiara Bianchini

Година: 2016

Bioeconomy in the Nordic region: Regional case studies

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:843815/FULLTEXT01.pdf

Автор: Jukka Teräs, Gunnar Lindberg, Ingrid H G Johnsen, Liisa Perjo and Alberto Giacometti

Година: 2014

Biotechnology in society -Boon or Bane: A Case Study

https://www.researchgate.net/publication/262725713

Автор: Aftab Jahan Begum K.A 

Година: 2014

Diffusion and economic impacts of biotechnology: A case study for Germany

https://www.researchgate.net/publication/264440166

Автор: Sven WydraMichael Nusser

Година: 2011

Submariner Network

Submariner Network е европейска мрежа по икономически интереси (EEIG) с нестопанска цел, което обединява участници от региона на Балтийско море, с цел активно насърчаване на иновативните и устойчиви приложения на морските ресурси. То обединява опита и знанията от различни научни дисциплини, гледните точки на местни до международни специалисти, както и възгледите на редица политически и икономически заинтересовани страни.

Научи повече

Novozymes 

Novozymes  е световен лидер в биологичните решения. Те са уникални в своята отдаденост на работата с ензими и микроорганизми. Повече от 70 години тяхната работа е допринесла за развитието на биотехнологиите по целия свят.

Научи повече

Novo Nordisk 

Novo Nordisk създава стратегии и определя нови стандарти в здравната индустрия. Те подкрепят кръговата икономика чрез създаване на продукти, които лесно се рециклират или могат да се използват повторно, променят бизнес практиката, така че да се намали потреблението и генерирането на отпадъци и работят с доставчици, които споделят тяхната амбиция.

Научи повече

Swiss Biotech Association

Швейцарската биотехнологична асоциация е организация с нестопанска цел, която представлява интересите на швейцарската биотехнологична индустрия. Швейцарските биотехнологични компании са водещи в разработването и комерсиализирането на иновативни лекарства, методи за диагностика и терапия, услуги и основни технологии.

Научи повече

InSphero

InSphero е частна компания със седалище в Шлирен, Швейцария с дъщерно дружество в Брунсуик, Меин, САЩ. Компанията създава стандарти за in vitro изпитване на нови лекарства във фармацевтичната и биотехнологичната индустрия, като използва комбинация от биоинженерство, микротехнологии и изчислителни подходи. Надеждният и значим набор от 3D nSight™ платформи и услуги се използват от различни големи фармацевтични компании по целия свят за повишаване на ефективността при откриването и тестването за безопасност на лекарства.

Научи повече

Denmark`s Agro Business Park

Датския агробизнес парк е част от мрежата Scan BaltBioRegion за иновации, която обединява академични и индустриални изследвания от университетски болници и не-университетски изследователски институции, изследователски центрове и високо специализирани компании във фармацевтичния, биотехнология и медицинския технологичен сектор от различни европейски страни и региони. Паркът е специализиран в иновации и предприемачество в областта на земеделието, биоенергията, екологичните технологии и преработката на храни.

Научи повече

European Digital SME Alliance

Европейският дигитален съюз на МСП обединява около 20 000 МСП-та в ЕС, като по този начин той се явява като най-голямата мрежа от МСП в Европа. Основните приоритети на съюза са насочени към: дигитални умения и устойчива дигитализация, ИКТ стандарти за МСП, бъдещи технологии и изкуствен интелект и др.

Научи повече

Biotechnology Innovation Organization

BIO обединява биотехнолози с новаторски идеи и си сътрудничи с различни заинтересовани страни за разработване, насърчаване и проактивно споделяне на информация, която да повишава обществената осведоменост за биотехнологичните иновации и да допринася за качеството на живота и за стимулиране на непрекъснатото учене и образование.

Научи повече

Top 20 biotechnology companies in Europe making every industry greener

В Европа промишленият биотехнологичен сектор се разраства бързо в отговор на негативното въздействие върху околната среда в резултат от използването на екологично несъобразни методи за производство на химикали, използвани във всички отрасли. Тук са посочени водещите промишлени биотехнологични компании в Европа, които трансформират своите производствени процеси в по-устойчиви алтернативи, като по този начин правят всяка индустрия по-зелена.

Научи повече

8 of the most innovative biotech start-ups in Europe

Връзка към европейски биотехнологични стартиращи предприятия, насочени към откриване и разработване на иновации в медицината, фармацията, козметичните продукти, хранителните добавки и биотерапевтичните продукти.

Научи повече

The Innovation Policy Platform (IPP) – ICT and Green Innovations

Платформата за иновативна политика (ИНО) е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Световната банка и представлява уеб базиран интерактивен портал за знания, учебни ресурси, индикатори и добри практика в областта на проектирането, изпълнението и оценката на политиките за зелени иновации.

Научи повече